Kvalitét

Kvalitétsmarkiser

Kan låta som ett klyschigt uttryck, men verkligheten ser ut som bifogad bild. Billiga stormarknadsmarkiser kan visa sig bli dyra, då resultatet av solens blekning bara efter några år, ser ut på följande sätt. Markisväv av hög kvalitét ser inte ut så ens efter 25 års användande!
Uttrycket: Man får vad man betalar för går hand i hand med detta exempel. Att detta ens får säljas i dagens moderna miljötänk är svårt att förstå!

Kvalitétsmarkiser

Balkongskydd

Resultatet efter 1 års användning:

Kvalitétsväv från fackbutiken kontra billig sk. markisväv även benämnd; Fritidsväv…

(Detta kanske både skall sättas in på kvalitétsdelen och balkongskyddsdelen)

Balkongskydd kvalitet